Pozew o rozwód. Lawina spraw w kancelariach adwokackich

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie to niekiedy jedyne trafne rozwiązanie aby zakończyć bezskuteczny związek małżeński. Sąd być może orzec rozwód w kwestii kiedy nastąpił trwały i zupełny rozpad małżeństwa. Oznacza to, że nie współwystępują żadne przesłanki, które wskazywały by na tek krok, że mąż i żona wrócą jeszcze w przyszłości do wspólnego życia. Po tym względzie rozwód różni się od separacji gdzie taka nadzieja jeszcze występuje. Dodatkowo brane są takie płaszczyzny pożycia jak kontakty fizyczne między małżonkami, płaszczyzna ekonomiczno finansowa czyli wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego i łożenie na potrzeby bliskich. Do tego dochodzi więź emocjonalna, która przejawia się we wspólnym spędzaniu wolnego czasu, wychowanie dzieci. Oprócz tego jeżeli w rodzinie jest małoletni to sąd zbada czy przez rozwód nie ucierpi jego dobro.

Doskonałym przykładem w jakim składany jest pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest sytuacja w jakiej jeden ze współmałżonków posiada nałogi, które wielce negatywnie wpływają na żywot wspólnoty rodzinnej. Np. opilstwo to poważny problem po wielu polskich rodzinach. Małżonek (najczęściej osobą pijącą wydaje się mąż choć nie zawsze) doprowadza do awantur, wykorzystuje przemoc względem drugiego małżonka kliknij tutaj teraz i nie dokłada się do wspólnego budżetu. Czasami przeszkodą nie do przeskoczenia w małżeństwa jest także hazard, który pogrąża równie mocno jak pijaństwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *